Home » Nieuws

Nieuws

Handboek kernen democratie

Kernendemocratie vormt een rode draad in het herindelingsproces. In hetvoorbereidingstraject is door diverse overlegorganen en op diverse (bestuurlijke) niveaushierover gesproken, en is richting en invulling gegeven aan kernendemocratie. Dit heeftuiteindelijk geresulteerd in het Handboek Kernendemocratie. Het bijbehorende Uitvoeringsplan 2022-2026 is een concrete vertaling naar de praktijk waarbij direct deverbinding is gemaakt met uw raadsprogramma (dRaad). In het vervolgtraject zullen we… Lees verder »Handboek kernen democratie

Traverse vrachtauto beperking

In het gemeentelijke verkeersbesluit van 8 juli is opgenomen dat er geen vrachtwagens langer dan 12 m op Traverse en op de Pater Bertierstraat mogen inrijden. Hier Staat nu het onderstaande bord. 

Bewonersavond 21 april

Donderdag 21 april a.s. organiseert wijkraad Grave West een belangrijke bewonersavond. Locatie: Jeu de Boulesvereniging Grave Stadhouderslaan 7. De deuren om 19.00 uur geopend. Het programma start om 19.30 uur.De koffie staat klaar ! Op deze avond kunt u mede de toekomst van uw wijk bepalen. In kleine groepjes kan men, aan meerdere tafels, samen vorm geven aan verschillende onderwerpen… Lees verder »Bewonersavond 21 april

LIDL Borretweg

Beste wijkbewoners Langerzamerhand krijgt de nieuwbouw van de Lidl gestalte Waar wij en u nog wel gezamenlijk invloed op kunnen uitoefenen is de veiligheid en mogelijk de inrichting rondom het nieuwe terrein en de Mgr Borretweg – Wat is uw mening hierover ? – Waar liggen uw zorgen ? – Wat kan volgens u beter of anders? – Laat het… Lees verder »LIDL Borretweg

World Clean-up day Grave West

Tijdens deze wereldwijde opschoondag komen ruim 180 landen in actie voor een schonere omgeving.Samen het verschil maken, dat is waar World Clean-up Day om draait. Over de hele wereld gaan mensen de straat op om hun buurt zwerfafvalvrij te maken. Dat levert een schonere omgeving op én een prachtig, wereldwijd signaal dat iedereen een belangrijke bijdrage kan leveren! Wat hebben… Lees verder »World Clean-up day Grave West

Grave-West heeft weer nieuwe AED in de wijk

De aanschaf van de tweede AED is nu gelukt. Het apparaat hangt al aan een huis aan de Traverse 77. De wijkraad kan een gratis cursus reanimatie aanbieden aan 8 mensen uit Grave-West (info@gravewest.nl). Voor meer info: Zie Arena januari 2022

Bewonersavond Grave West 18 november geannuleerd

Beste wijkbewoners. Gezien de toenemende coronabesmettingen en de verscherpte coronaregels zijn wij, als wijkraad Grave West genoodzaakt de bewonersavond op donderdag 18 november 2021 te annuleren. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en wachten op betere omstandigheden. Is er toch een onderwerp, waarover u met ons in gesprek wilt, mail ons via: info@gravewest.nl Voor meer informatie zie onze website… Lees verder »Bewonersavond Grave West 18 november geannuleerd

Zaterdag 25 september is het weer Burendag!

Zaterdag 25 september is het weer Burendag! Dit jaar is de behoefte aan samen zijn groter dan ooit. Vier daarom Burendag met elkaar én vier het veilig. Bekijk het filmpje via www.youtube.com/watch?v=aqx34CosR_8&t=60s En ga samen klussen, een BBQ, tuinieren ? Gezellig ! ; bekijk de draaiboeken op www.burendag.nlMeld jouw activiteit nu aan op www.burendag.nl/ en ontvang het gratis Burendagpakket. Succes… Lees verder »Zaterdag 25 september is het weer Burendag!