Home » Archieven voor beheerder2

beheerder2

Keuze maken wijkgebouw Grave west

Al jaren is de Wijkraad Grave West bezig om een wijkgebouw te realiseren.Op woensdag 3 juli as willen we tijdens een bewonersavond definitief een knoop doorhakken hoe we verder gaan.Het is tenslotte niet ons gebouw maar een wijkgebouw voor alle bewoners van Grave west.U bent bij deze uitgenodigd! Optie 1: Een vernieuwbouw van de oude GVV-kantine zou ideaal zijn, maar… Lees verder »Keuze maken wijkgebouw Grave west

Handboek kernen democratie

Kernendemocratie vormt een rode draad in het herindelingsproces. In hetvoorbereidingstraject is door diverse overlegorganen en op diverse (bestuurlijke) niveaushierover gesproken, en is richting en invulling gegeven aan kernendemocratie. Dit heeftuiteindelijk geresulteerd in het Handboek Kernendemocratie. Het bijbehorende Uitvoeringsplan 2022-2026 is een concrete vertaling naar de praktijk waarbij direct deverbinding is gemaakt met uw raadsprogramma (dRaad). In het vervolgtraject zullen we… Lees verder »Handboek kernen democratie

Traverse vrachtauto beperking

In het gemeentelijke verkeersbesluit van 8 juli is opgenomen dat er geen vrachtwagens langer dan 12 m op Traverse en op de Pater Bertierstraat mogen inrijden. Hier Staat nu het onderstaande bord. 

LIDL Borretweg

Beste wijkbewoners Langerzamerhand krijgt de nieuwbouw van de Lidl gestalte Waar wij en u nog wel gezamenlijk invloed op kunnen uitoefenen is de veiligheid en mogelijk de inrichting rondom het nieuwe terrein en de Mgr Borretweg – Wat is uw mening hierover ? – Waar liggen uw zorgen ? – Wat kan volgens u beter of anders? – Laat het… Lees verder »LIDL Borretweg

World Clean-up day Grave West

Tijdens deze wereldwijde opschoondag komen ruim 180 landen in actie voor een schonere omgeving.Samen het verschil maken, dat is waar World Clean-up Day om draait. Over de hele wereld gaan mensen de straat op om hun buurt zwerfafvalvrij te maken. Dat levert een schonere omgeving op én een prachtig, wereldwijd signaal dat iedereen een belangrijke bijdrage kan leveren! Wat hebben… Lees verder »World Clean-up day Grave West