Home » Agenda

Agenda

Missie

Onze missie is om van de wijk Grave West de komende 50 jaar een fijne plaats te maken om samen te leven met betrokken inwoners van de wijk. Inclusiviteit, veiligheid, saamhorigheid, sociaal, groen en milieu staan hier in centraal.

Doelstelling

Het doel van de wijkraad blijft ondersteunend aan de missie maar zal voornamelijk afhankelijk zijn van de wensen en plannen van de inwoners die via een bewonersavond of via flyers en gesprekken worden gedefinieerd.

De wijkraad zal de belangen van alle bewoners van Grave West vertegenwoordigen, voornamelijk richting de Gemeente Grave. De wijkraad stimuleert en faciliteert zoveel mogelijk de bewoners bij hun activiteiten om de cohesie en saamhorigheid, de woon-, leef- en werkklimaat in de wijk met initiatieven om de identiteit van de wijk Grave West te behouden en te verbeteren.

Een goed functionerende wijkraad in Grave West heeft haar voelhorens tot in de haarvaten van de wijk en is daarmee van belang voor de leefbaarheid in deze wijk. De rol en positie van de wijkraad vormt een onderdeel van de kernendemocratie en het gemeentelijk participatiebeleid van Grave.
Een goede en effectieve samenwerking met diverse lokale partners en zeker de Gemeente Grave als belangrijkste partner is daarbij cruciaal. De wijkraad fungeert als belangenbehartiger van de wijkbewoners en als gesprekspartner met andere partijen en met de gemeente; zij zal gevraagd en ongevraagd de Gemeente Grave adviseren.