Home » Keuze maken wijkgebouw Grave west

Keuze maken wijkgebouw Grave west

Al jaren is de Wijkraad Grave West bezig om een wijkgebouw te realiseren.
Op woensdag 3 juli as willen we tijdens een bewonersavond definitief een knoop doorhakken hoe we verder gaan.
Het is tenslotte niet ons gebouw maar een wijkgebouw voor alle bewoners van Grave west.
U bent bij deze uitgenodigd!

Optie 1:

Een vernieuwbouw van de oude GVV-kantine zou ideaal zijn, maar dat heeft toch wat voeten in de aarde.
De kosten van deze verbouwing hebben we laten berekenen, maar er zit een substantieel verschil van enkele tienduizenden euro’s met wat de gemeente Land van Cuijk beschikbaar stelt; daarmee komen wij dus behoorlijk tekort. Maar met handen uit de wijk om bepaalde werkzaamheden zelf uit te voeren, zoals sloopwerk, stukwerk, timmer- en schilderwerk enz. zouden we dit gat kunnen dichten.

Wij zijn daarom op zoek naar vrijwilligers die mee willen werken aan de vernieuwbouw van de GVV-kantine, Bewoners, Zzp’ers, en bedrijfsleven help ons hierbij.

Optie 2:

Onlangs heeft de Gemeente Land van Cuijk, naast onze eerste keus voor vernieuwbouw van de GVV-kantine, nu een tweede optie aangeboden voor een buurthuis in Grave west. Geen volwaardig wijkgebouw, maar wel bruikbaar als huiskamer en centrum van activiteiten. Dat is een leslokaal met gang, toiletten en vergaderkamer van de lagere school De Wegwijzer; met buitenruimte. Deze optie heeft echter minder oppervlakte waardoor er minder echt grote activiteiten kunnen plaatsvinden maar is op korte termijn wellicht beter haalbaar.

De keuze is aan U!  Wilt u ons en de wijk helpen als vrijwilliger in het realiseren van een wijkgebouw of buurthuis? Zonder u gaat het niet lukken!

Kom dus op woensdag 3 juli 2024 19:30 uur naar de bewonersavond zodat wij een definitieve keuze kunnen maken. Locatie: Jeu de Boule – Stadhouderslaan 7   5361 BN Grave.

Laat U zien, horen en help ons hierbij. Laat het ons weten via email:

info@gravewest.nl