Home » Privacyverklaring Wijkraad Grave West

Privacyverklaring Wijkraad Grave West

Conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Wijkraad Grave West neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Wijkraad Grave West voldoet naar beste eer en geweten aan de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’. Beheer, verwerking en beveiliging van persoonsgegevens worden hieronder in detail beschreven. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van een nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie. Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Wijkraad Grave West kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wijkraad Grave West, en/of omdat u deze gegevens zelf (eventueel bij het invullen van een contactformulier op de website) aan de Wijkraad Grave West verstrekt. Wijkraad Grave West kán de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Bankrekeningnummer
  • Relatie met de wijkraad Grave West

WAAROM BEHEERT EN VERWERKT WIJKRAAD GRAVE WEST GEGEVENS

Wijkraad Grave West beheert en verwerkt uw persoonsgegevens om, al dan niet op verzoek, (telefonisch) en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen. Voorts voor het eventueel innen of betalen van gelden.

Daarnaast kan Wijkraad Grave West uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van activiteiten door Wijkraad Grave West aangeboden aan haar vrijwilligers, alsmede het verzenden van nieuwsbrieven en informatie van belang voor haar vrijwilligers en bewoners.

HOE LANG BEWAART WIJKRAAD GRAVE WEST GEGEVENS

Wijkraad Grave West bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard na het beëindigen van uw betreffende relatie met de Wijkraad Grave West.

DELEN MET ANDEREN

Derden, anders dan het bestuur van de Wijkraad Grave West, krijgen nimmer inzage in persoonsgegevens, tenzij dit wettelijk vereist is. Wijkraad Grave West verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien U hiervoor toestemming heeft gegeven. Vrijwilligers van Wijkraad Grave West kunnen de persoonsgegevens van andere vrijwilligers in zien voor zover deze vrijwilliger deze gegevens niet heeft afgeschermd voor andere vrijwilligers.

Het bestuur van Wijkraad Grave West heeft inzage in alle persoonsgegevens van de vrijwilligers.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

De website van de Wijkraad Grave West heeft geen directe koppeling met persoonsgegevens. Wijkraad Grave West vermeldt alleen persoonsgegevens of plaatst foto’s op haar website indien hiervoor vooraf door de betrokkene(n) toestemming is gegeven.

Op de website van Wijkraad Grave West worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wijkraad Grave West gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Gegevens van leden van het bestuur van Wijkraad Grave West staan wél openbaar vermeld op de contact-pagina van de website van de Wijkraad Grave West. Hiervoor is vooraf door de betrokkenen toestemming gegeven.

FACEBOOK PAGINA

Wijkraad Grave West beschikt over een eigen pagina op Facebook. Hierop worden alleen persoonsgegevens vermeld, of foto’s geplaatst, indien hiervoor vooraf door de betrokkene(n) toestemming is gegeven.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Op de website staan links naar websites van derden. Wijkraad Grave West stuurt daarbij geen gegevens mee van de vrijwilligers. Wijkraad Grave West is niet verantwoordelijk voor deze websites en verwijst dan ook naar de privacy policy van de betreffende website voor de verwerking van gegevens.

GEBRUIK VAN COOKIES

Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat op je computer wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de voorkeuren van alle bezoekers. Vanwege wijzigingen in de telecommunicatiewet moeten we je om toestemming vragen om cookies op je computer te plaatsen.

Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Wij kunnen cookies daarom niet gebruiken om je persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om je op andere websites te identificeren.

GOOGLE ANALYTICS

We maken gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via Google Analytics krijgt Wijkraad Grave West inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Wijkraad Grave West de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het

privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Wijkraad Grave West te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Wijkraad Grave West heeft hier geen invloed op.

Wijkraad Grave West heeft Google geen toestemming gegeven om via Wijkraad Grave West verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google- diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Op de website van Wijkraad Grave West kunt U uw gegevens inzien en zelf wijzigen via uw profiel pagina. Ook kunt U een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Gravewest@gmail.com. Wijkraad Grave West zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Wijkraad Grave West neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Wijkraad Grave West maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wijkraad Grave West verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Wijkraad Grave West op via Gravewest@gmail.com. www.gravewest.nl is een website van Wijkraad Grave West.