Home » Plannen

Plannen

Inkomstenvoorziening.

De wijkraad Grave West mag dan wel heel enthousiast wensen en plannen van de bewoners willen verwezenlijken maar dat gaat niet vanzelf. Allereerst zijn er betrokken vrijwilligers voor nodig die er hun tijd en energie in willen steken, maar de meeste plannen kosten naast arbeid ook gewoon geld. Zonder actieve wijkraad zijn er geen inkomsten voor de wijkactiviteiten zoals basissubsidie en gelden voor wijkprojecten. Daartoe haakt de wijkraad in op bestaande lokale en nationale initiatieven en organiseert daarnaast ook haar eigen manier van inkomstenwerving door sponsors voor activiteiten en plannen die de saamhorigheid en de veiligheid in de wijk vergroten.

Heeft u ideeën om inkomsten te genereren voor activiteiten of verbeteringen in de wijk?

Laat het ons weten op info@gravewest.nl