Home » Veiligheid

Veiligheid

Voorrangssituaties op de Traverse

Op deze kaart kun je zien op welke kruising je voorrang hebt op de Traverse.
Rood = uitritconstructie – Traverse heeft voorrang
Groen = gelijkwaardige kruising

voorrang op de Traverse

Veiligheid in een sociaal betrokken wijk

In de grootste wijk van Grave met 1300 woningen wordt eigenlijk alleen geleefd en geslapen. Er zijn maar 4 winkels en een cafetaria, verder zijn er geen openbare gelegenheden. Dat betekent dat het heel rustig is in de wijk en kinderen vaak op straat spelen. Veel auto’s staan er langs de wegen geparkeerd, niet allemaal op de gewenste wijze. Voor de hele wijk geldt dan ook een maximum snelheid van 30 km/uur. De wijkraad stimuleert sociale controle waarbij er o.a. op wordt gelet of iemand minder goede bedoelingen heeft. De wijkraad krijgt, maar vraagt ook nog steeds om suggesties om de wijk Grave West een veilige omgeving te houden.

AED’s

In de wijk Zittert/Bikkelkamp zijn op dit moment zes AED’s en in de wijk Mars één AED toegankelijk op deze locaties:

  • Buiten : Scholencomplex de Raamdonk, Burgemeester Ficqlaan 4
  • Buiten : Kooikersweg 5a – tegenover Colors@Home,
  • Buiten:  Boulodrome Grave Superieur, Stadhouderslaan 7
  • Buiten : Traverse #26.
  • Buiten : Traverse #77
  • Binnen: Lidl, Pastoor van den Hurkplein 3
  • Binnen: Dedicon, Traverse 175