De wijkraad is er voor U!

Slider

De wijkraad is er voor U!

Voor alle bewoners in Grave West

De wijkraad Grave West vertegenwoordigt de belangen van alle bewoners van Grave West en zet zich in voor bevordering en verbetering van woon-, leef- en werkklimaat in de wijk.

De wijkraad Grave West heeft haar voelhorens tot in de haarvaten van de wijk en is daarmee van belang voor de leefbaarheid in deze wijk. De wijkraad stimuleert en faciliteert zoveel mogelijk de bewoners bij hun activiteiten om de cohesie en saamhorigheid in de wijk te stimuleren en te bewaren.
Inclusiviteit, veiligheid, saamhorigheid, sociaal, groen en milieu staan hier in centraal.
De wijkraad streeft naar samenwerking met verenigingen, stichtingen en buurtclubjes om elkaar te helpen en over en weer van elkaar te leren.

De rol en positie van de wijkraad vormt een onderdeel van de kernendemocratie en het gemeentelijk participatiebeleid van Grave.
De wijkraad Grave West streeft naar een goede en effectieve samenwerking met diverse lokale partners,  relatie met de gemeente Grave als belangrijkste partner is daarbij cruciaal. De wijkraad fungeert als belangenbehartiger van de wijkbewoners en als gesprekspartner met andere partijen en zal gevraagd en ongevraagd de gemeente Grave adviseren.

Laatste nieuws

Bewonersavond 21 april

Donderdag 21 april a.s. organiseert wijkraad Grave West een belangrijke bewonersavond. Locatie: Jeu de Boulesvereniging Grave Stadhouderslaan 7. De deuren om 19.00 uur geopend. Het programma start om …

LIDL Borretweg

Beste wijkbewoners Langerzamerhand krijgt de nieuwbouw van de Lidl gestalte Waar wij en u nog wel gezamenlijk invloed op kunnen uitoefenen is de veiligheid en mogelijk de inrichting rondom het nieuwe …

World Clean-up day Grave West

Tijdens deze wereldwijde opschoondag komen ruim 180 landen in actie voor een schonere omgeving.Samen het verschil maken, dat is waar World Clean-up Day om draait. Over de hele wereld gaan mensen de st…