Home » Oproep wijkbewoners Grave West

Oproep wijkbewoners Grave West

Oproep aan alle wijkbewoners uit Grave West (Zittert, Rode & Blauwe Dorp , Mars)
Een van de punten in het uit te werken  kernencv (wijkplan) is gezamelijk werken aan Duurzaamheid en toekomstigbestendigheid. Het realiseren van openbare elektrische oplaadpunten binnen onze wijk is daar een onderdeel van.

Waar zou u een openbaar laadpunt binnen de wijk gerealiseerd willen hebben ?
Graag willen we uw  informatie delen met de gemeente land land van cuijk
U kunt uw mening mailen naar info@gravewest.nl o.v.v. openbar laadpunt Grave West.