Home » Veiligheid

Veiligheid

Traverse vrachtauto beperking

In het gemeentelijke verkeersbesluit van 8 juli is opgenomen dat er geen vrachtwagens langer dan 12 m op Traverse en op de Pater Bertierstraat mogen inrijden. Hier Staat nu het onderstaande bord. 

Voorrangssituaties op de Traverse

Op deze kaart kun je zien op welke kruising je voorrang hebt op de Traverse.
Rood = uitritconstructie – Traverse heeft voorrang
Groen = gelijkwaardige kruising

voorrang op de Traverse

Veiligheid in een sociaal betrokken wijk

In de grootste wijk van Grave met 1300 woningen wordt eigenlijk alleen geleefd en geslapen. Er zijn maar 4 winkels en een cafetaria, verder zijn er geen openbare gelegenheden. Dat betekent dat het heel rustig is in de wijk en kinderen vaak op straat spelen. Veel auto’s staan er langs de wegen geparkeerd, niet allemaal op de gewenste wijze. Voor de hele wijk geldt dan ook een maximum snelheid van 30 km/uur. De wijkraad stimuleert sociale controle waarbij er o.a. op wordt gelet of iemand minder goede bedoelingen heeft. De wijkraad krijgt, maar vraagt ook nog steeds om suggesties om de wijk Grave West een veilige omgeving te houden.

AED’s in Grave West

In de wijk Zittert/Bikkelkamp zijn op dit moment acht AED’s en in de wijk Mars drie AED’s toegankelijk op deze locaties:

 • Buiten : Scholencomplex de Raamdonk, Burgemeester Ficqlaan 4
 • Buiten : Kooikersweg 5a (overz. Colors@Home) – eigendom Wijkraad Grave West
 • Buiten:  Boulodrome Jeu de Boule –  Grave Superieur,
  Stadhouderslaan 7
 • Buiten : Traverse 26. Gerealiseerd via crowdfunding van lokale bewoners
 • Buiten: Traverse 77 – eigendom Wijkraad Grave West – code 572
 • Binnen: Lidl, Mgr. Borretweg 18
 • Binnen: Action, Past. vd Hurkplein
 • Binnen: Sportschool Go4Fit Dr. Wierstraat 1a 
 • Binnen: Dedicon, Traverse 175
 • Binnen: THOS, Bronkhorstweg 21
 • Buiten: Leuvensestraat 23