Home » Handboek kernen democratie

Handboek kernen democratie

Kernendemocratie vormt een rode draad in het herindelingsproces. In het
voorbereidingstraject is door diverse overlegorganen en op diverse (bestuurlijke) niveaus
hierover gesproken, en is richting en invulling gegeven aan kernendemocratie. Dit heeft
uiteindelijk geresulteerd in het Handboek Kernendemocratie.

Het bijbehorende Uitvoeringsplan 2022-2026 is een concrete vertaling naar de praktijk waarbij direct de
verbinding is gemaakt met uw raadsprogramma (dRaad). In het vervolgtraject zullen we samen
met de nieuwe raadswerkgroep Kernendemocratie de koers bepalen op welke wijze wij uw
raad kunnen blijven betrekken.

Bent u geïnteresseerd in dit handboek dan kunt u dat hier downloaden.