Home » Wijkgebouw

Wijkgebouw

Status wijkgebouw in Grave west – De Wester

Bij de invulling van veel van de aandachtpunten gemaakt tijdens de laatste bewonersavond is een wijkgebouw (ook wel multifunctionele accommodatie – MFA – genoemd) in Grave west noodzakelijk. Tijdens die avond is door nagenoeg alle bewoners ook aangegeven dat zij een wijkgebouw in Grave west cruciaal achten voor de saamhorigheid en leefbaarheid in Grave west. De Wester zou een kloppend warm centrum worden in Grave west moeten zijn, tevens een soort huiskamer waar iedere inwoner van de wijk zich thuis voelt,

De Wijkraad Grave West is al meer dan 3 jaar bezig om een wijkgebouw in Grave west te realiseren. Wij zijn hieromtrent regelmatig in gesprek met de gemeente.

In september 2022 is de Stichting De Wester opgericht die deze gesprekken met de gemeente voert en straks ook het beheer van het wijkgebouw De Wester op zich zal nemen.

Status wijkgebouw sinds de bewonersavond:
Samen met de gemeente zijn diverse mogelijke locaties voor een wijkgebouw in Grave west geïnventariseerd. Als meest geschikte locatie is voorlopig gekozen voor de huidige locatie van de voetbalkantine (ex GVV’57/EGS’20): midden in de wijk, eigendom van de gemeente, er is water, elektriciteit, internet en riool aanwezig, er zijn waarschijnlijk weinig procedures nodig en kan relatief snel gerealiseerd worden

Uit de gesprekken met de gemeente Land van Cuijk werd duidelijk dat de gemeente graag wil meewerken om de bestaande kantine op te waarderen tot een goed functionerend wijkgebouw naar de laatste standaarden rondom (ver-)nieuwbouw zoals isolatie, energiebeheersing, zonnepanelen, luchtbehandeling, ventilatie, verwarming etc. Met een redelijke investering is dit gebouw op redelijk korte termijn te realiseren. Voor een aantal verenigingen zou het gebouw uitgebreid moeten worden waarbij het niet zeker is of we dat op de gewenste korte termijn kunnen realiseren i.v.m. de langdurige procedures voor stedenbouwkundige, omgeving of bestemmingsplannen.

De Wijkraad Grave West heeft van de gemeente subsidie ontvangen om te onderzoeken op welke wijze dit gebouw aangepast en uitgebreid zal moeten worden om toekomstige gebruikers ook goed te kunnen huisvesten. Denk hierbij aan toegang voor minder validen, een professionele keuken, meer toiletten en douches, een grotere en hogere centrale ruimte, grotere ruimte voor interne opslag, gebruik van een buitenruimte voor buitenactiviteiten.

Op dit moment hebben 10 verenigingen/stichtingen/clubs een intentieverklaring voor het gebruik van dit wijkgebouw ondertekend waarmee het beheer van het wijkgebouw financieel dekkend kan zijn. Dit is een eis van de gemeente. We verwachten op korte termijn nog een aantal getekende intentieverklaringen op basis van de gemaakte tekeningen.

Echter, voor een aantal verenigingen en stichtingen zou het gebouw daarvoor uitgebreid moeten worden. De gemeente stelt nu echter dat zij daarvoor niet de benodigde financiën wil/kan ter beschikking stellen en er bovendien langdurige procedures voor stedenbouwkundige, omgeving of bestemmingsplannen verwacht worden. Dat zou betekenen dat we binnen de bestaande contouren van de kantine zouden moeten blijven en we dit wijkgebouw niet op de gewenste wijze en gewenste termijn kunnen realiseren. Hierdoor zou een aantal verenigingen, stichtingen en clubs waarschijnlijk niet gebruik van dit wijkgebouw kunnen maken. De komende maanden gaan we weer in gesprek met de gemeente voor goedkeuring van de (ver-)nieuwbouw van dit gebouw en opname in de begroting zodat de MFA De Wester ook gerealiseerd kan worden.