Home » Vrijwilligers

Vrijwilligers

Nu de wijkraad Grave West met een compleet nieuw en enthousiast bestuur is gestart en werkt aan een fusie met de Wijkraad Mars / Blauwe dorp, zijn we als wijkraad een mooie afspiegeling van de verschillende wijken. De wijkraad stimuleert en faciliteert de saamhorigheid van de bewoners bij hun activiteiten voor meer sociale cohesie in een veilige en groene wijk.

Maar daarmee zijn we er natuurlijk niet !!
We hebben we natuurlijk ook enthousiaste vrijwilligers nodig die betrokken en actief willen zijn in deze mooie wijk.

Heeft u interesse in onderwerpen waar u graag met andere bewoners aan de slag wil gaan, dan bent u welkom! We denken dan aan bijvoorbeeld verkeer en veiligheid, sport en ontspanning, groen in wijk, wijkgebouw, jongeren, ouderen, hulp aan medebewoners, evenementen.

Wellicht heeft u zelf wel andere goede ideeën ter ondersteuning van de sociale cohesie of veiligheid in de wijk.

Wilt u ook actief zijn voor de wijk of voor de wijkraad Grave West?
Neem dan contact met ons op via info@gravewest.nl. We horen graag van u !

Inschrijfformulier