Home » Bestuur

Bestuur

De wijkraad Grave West bestaat op 1 januari 2024 uit de volgende personen:

Werkgroep coördinatoren

Het bestuur streeft naar een actieve wijkraad van minimaal 8 personen zodat voortgang van activiteiten bij afwezigheid gegarandeerd is. Daarnaast worden er werkgroepen ingericht voor specifieke acties. Nauwe samenwerking met de Gemeente Grave en zeker de wijkraad Mars/Blauwe dorp (ook gelegen in Grave West) en andere lokale verenigingen is daarbij van cruciaal belang.

In de loop van 2020 heeft de wijkraad activiteiten willen organiseren zoals o.a. een bewonersavond voor een inventarisatie van de wensen en ideeën uit de wijk, maar de maatregelen van de overheid i.v.m. het coronavirus hebben dat helaas verhinderd.

Jan Vastbinder – penningmeester wijkraad Grave West.

Ik ben een geboren en getogen Nijmegenaar maar heb zo’n 35 jaar in het westen gewoond en gewerkt in de medische en technologie waardoor ik veel van de wereld heb mogen zien (op kosten van de zaak).
ik heb drie kinderen, maar die zijn ondertussen allemaal getrouwd en wonen helaas niet echt in de buurt. Sinds 2016 woon ik met Mientje op de Roerdomphorst in de Zittert. Ik hou van motorrijden, windsurfen, badminton en bezoek van de kleinkinderen.

Ik vind het van belang dat niet alleen ik, maar al mijn wijkbewoners zich thuis voelen in hun leefomgeving. Saamhorigheid, sociaal, milieu en veiligheid (zowel sociaal als de infrastructuur) staan daar voor mij centraal.

Samen maken wij de wijk Grave West nog beter en mooier

Jan Vastbinder

Martijn Tap Facebook, Fondsenwerving & Evenementen

Ik ben geboren en getogen in Grave en waar ik en mijn gezin zijn neergestreken op de Zwanenhorst in wijkdeel Zittert.

Opgegroeid in wijk Estersveld waar ik al vroeg in aanraking kwam met het vrijwilligerswerk binnen wijkgebouw Esterade.

Met verschillende vrijwilligers daar zijn wij ook de initiatiefnemers geweest om jongerendisco Esterado opnieuw leven in te blazen

Via de wijkraad hier wil ik mij sterk gaan maken voor samenhorigheid, verbetering veiligheid, goede voorzieningen en vooral een goed groenbeleid

In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger bij radioprogramma De Avondclub op Omroep Land van Cuijk Radio & 0486TV

Groot liefhebber van carnaval en alle evenementen rondom ons historisch Grave

Samen maken wij de wijk Grave West nog beter en mooier

Martijn Tap

Jan Pennings coördinator werkgroep OUDEREN & Groen

Ik ben 68 jaar en 48 jaar gehuwd met Dinie enn woon aan de Mgr. Borretweg 88. 

Al 45 jaar wonen wij in Grave en ben na 50 jaar en 5 maanden werken op 10 oktober 2019 met pensioen gegaan. 

Ik doe mee, omdat ik graag de gezelligheid, samenhorigheid in de wijk terug wil. Ook wil ik het voor de minderbedeelden, zieken en eenzame mensen opnemen.
Wat ik graag zou willen is, dat de wijk veilig en schoon blijft en er dingen georganiseerd kunnen worden voor jong en oud. Tevens kan er meer uitstraling in de wijk komen door bloembakken en kerstverlichting aan de lantaarnpalen te bevestigen.

Mijn arbeidsverleden bestaat uit het volgende:

Als metaalbewerker begonnen en daarna als rijksambtenaar ruim 40 jaar bij de Marechaussee, Dienst Omroepbijdrage en Belastingdienst gewerkt. Tussendoor ben ik ook nog 2 jaar kastelein geweest.

Samen maken wij de wijk Grave West nog beter en mooier

Jan Pennings

Rene Bernhard Coordinator veiligheid en verkeer

ik woon aan de Mr Borretweg en wil me met mijn expertise inzetten voor een veilige wijk.

Mijn achtergrond is, dat ik mijn hele werkzame leven al met veiligheid en bewaking te doen heb en daar de wijkraad mee wil helpen.

Samen maken wij de wijk Grave West nog beter en mooier

Jaap van Geel Techniek en Website

Ik doe mee met Grave West, omdat ik graag mensen wil helpen en inspireren.

Samen maken wij er iets moois van.

Met de technische achtergrond die ik heb , kunnen wij samen onze leefomgeving nog mooier en aangenamer maken.