Home » Wijkraden Grave West en Mars / Blauwe Dorp gaan fuseren

Wijkraden Grave West en Mars / Blauwe Dorp gaan fuseren

De wijkraden van Grave West (voorheen Zittert / Rode Dorp) en van de Mars / Blauwe dorp hebben de intentie uitgesproken om op korte termijn samen verder te gaan als ‘Wijkraad Grave West’.

Nu de wijkraad Grave West met een compleet nieuw en enthousiast bestuur is gestart en de banden met het oude bestuur verbroken zijn, heeft wijkraad Mars en Blauwe dorp het initiatief genomen om nauwer samen te werken. De wens is uitgesproken om via een fusie samen één wijkraad te vormen voor Grave west.

De statuten en wijkplannen zijn onderling uitgewisseld. Hieruit blijkt, dat beide wijkraden dezelfde visie en ideeën delen. Zodra de fusie een feit is, zal de huidige wijkraad Mars / Blauwe Dorp worden opgeheven.

Voor de buitenwereld, en met name voor de gemeente Grave, was de situatie niet helemaal duidelijk.
In feite was de Bikkelkamp door beide wijkraden gesplitst in het Rode Dorp en het Blauwe Dorp.
De gemeente Grave kent echter geen scheiding van deze wijken en spreekt over “Bikkelkamp” en daarnaast over wijken “De Zittert” en “De Mars”.

Net als de wijkraad Grave West, maakte de wijkraad Mars / Blauwe dorp zich hard om de belangen van alle bewoners in Grave West te behartigen. Een fusie biedt voordelen voor beide wijkraden. We worden efficiënter en krachtiger. Als vertegenwoordiging van een groter aantal wijkbewoners (Grave West is met 3.100 inwoners de grootste wijk van Grave), staan we samen sterker.

Het huidige bestuur van de wijkraad Mars / Blauwe dorp (Jan Gosenshuis, Leo Vermeulen en Ria Daanen) is bereid om plaats te nemen in het bestuur van de nieuwe wijkraad Grave West. Hiermee zijn alle deelwijken in Grave west goed vertegenwoordigd en is het bestuur een mooie afspiegeling van de verschillende wijken!

Wilt u ook actief zijn voor de wijk of voor de wijkraad Grave West?
Neem dan contact op via Gravewest@gmail.com.

Zodra de voorbereidende gesprekken voor de aanstaande fusie in een volgende fase belanden, zullen wij daar opnieuw gezamenlijk over communiceren. Wij houden u op de hoogte!